Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
MOD 12 Thiên Thai 582322908
Sói trắng 12 Thiên Thai 3985517
Thanos 12 Thiên Thai 3967249
Ky Kiske 12 Thiên Thai 3423889
Red Knight 12 Thiên Thai 3084300
PATTAYA 12 Thiên Thai 2920915
CHIPU 12 Thiên Thai 2126533
Vân Đào 12 Thiên Thai 2009034
Thiên Thần Sa Ngã 12 Thiên Thai 1681217
Apple 12 Thiên Thai 1405567