Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
MOD 12 Thiên Thai 71275999
Tỷ Phú 12 Thiên Thai 17075167
Đại Lý Bán Điểm 12 Thiên Thai 2112674
LỤC VÂN TIÊN 12 Thiên Thai 2004280
MR. L 12 Thiên Thai 1567263
RedEyes 12 Thiên Thai 1510630
HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG 12 Thiên Thai 1122345
Prime 12 Thiên Thai 1097107
ANGEL MICHAEL 12 Thiên Thai 1092744
Sói trắng 12 Thiên Thai 904493