BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã tham gia website của chúng tôi. Chính sách bảo mật này sẽ cho bạn biết chúng tôi sử dụng như thế nào những thông tin cá nhân thu thập được trên website này. Xin hãy đọc chính sách bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng lên bất cứ thông tin cá nhân nào. Khi sử dụng website này, bạn đã chấp nhận các điều khoản mô tả trong chính sách bảo mật này. Các điều khoản này có thể thay đổi nhưng và chỉ có giá trị từ hiện tại trở về sau chứ không áp dụng cho giai đoạn trước đó. Bạn được khuyến khích xem lại một lần nữa chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn ghé thăm web để cập nhật những thay đổi và đảm bảo rằng bạn biết được các thông tin cá nhân của mình được sử dụng như thế nào.

Lưu ý: Những điều khoản bảo mật trong chính sách này chỉ có giá trị trong website này thôi. Nếu bạn liên kết tới một website khác, bạn phải xem chính sách bảo mật của website đó.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin nhận diện cá nhân như tên, địa chỉ email...do các thành viên tự nguyện đăng ký. Những thông tin này chỉ được dùng để hoàn thành một số yêu cầu cụ thể và để gửi xác nhận đăng ký, trừ khi bạn cho chúng tôi quyền sử dụng khác.

Công nghệ Cookie/Tracking

Website này có thể dùng cookie và tracking tùy thuộc vào các đặc tính được cung cấp. Công nghệ cookie và tracking có lợi cho việc thu thập thông tin của công tìm kiếm và hoạt động hệ thống, theo dõi số lượt xem website và tìm hiểu cách mà người dùng sử dụng website. Cookies có thể giúp tùy chỉnh website cho người dùng. Các thông tin cá nhân không thể thu thập qua công cụ cookie và tracking nhưng trước đó nếu bạn đã cung cấp các thông tin này, cookie sẽ gắn với những thông tin đó. Cả cookie và tracking có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Phân phối thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với chính phủ và các công ty hỗ trợ chúng tôi chống lừa đảo hoặc các cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ làm như vậy khi: (1) Pháp luật yêu cầu; hoặc (2) cố gắng bảo vệ chống lại các nguy cơ bị lừa đảo hoặc các giao dịch trái phép, hoặc, (3) điều tra tội lừa đảo đã xảy ra. Thông tin sẽ không được cung cấp cho những công ty dùng với mục đích tiếp thị.

Cam kết an toàn dữ liệu

Nhận dạng thông tin cá nhân của bạn được giữ an toàn. Chỉ có người có thẩm quyền, đại lý hoặc những bên thứ ba có cam kết bảo mật thông tin mới được quyền tiếp cận những thông tin này. Tất cả emails và tin nhắn từ website này cho phép bạn tránh khỏi những thư gửi hàng loạt.

Thông tin liên lạc riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ câu hổi, mối bận tâm hay bình luận nào, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo các phương tiện cung cấp trên website này.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng lên tại đây.