Bang hội của Duong Le Ky Nam

Hội REPORT trung thực của KYNU
Là các bạn thành viên KYNU không phân biệt mới hay cũ nhưng có tâm, từng có những Cmt/Rp trung thực để chỉ ra được các e hàng tốt đang hoạt động tại KYNU cũng như phản ánh kịp thời e hàng lõm, tráo hàng, phục vụ kém so với giới thiệu... Qua đó tạo được niềm vui chung khi tham gia sinh hoạt tại sân c...
853 thành viên