Lý Thông

UY TIN
Ngày xưa cối nhỏ chầy to
Bây giờ cải tiến cối to hơn chầy Ngày xưa một cối một chầy
Ngày nay nhiều cối nhiều chày giã chung
Tiến lên thế giới đại đồng
Chầy ngoại cối nội đều dùng như nhau

Cấp bậc thành viên

Bạn bè

nguyen duc trong
Cu bự
lula_tumay
Mr. L UY TIN
Nguyễn Tấn Long
Tuan Minh Nguyen
Tân thiếu gia NGT
bo nguyen
Anh Long NGT

Danh sách report

 
 
Không có em hàng nào

Các bài report

Tóm tắt tin mới