Chiến Thần Bóng Đêm

UY TIN
Chiến Thần Bóng Đêm : Tức là hành sự trong bóng đêm là chính. Sẵn sàng bảo vệ cái đẹp khi đang ẩn mình và cũng sẵn sàng dẹp loạn cái xấu ngoài thanh thiên bạch nhật
Danh sách chiến sự ngoài sa trường :
https://kynu.net/gai-goi/review-by-author/200

Cấp bậc thành viên

Bạn bè

Bang hội

Danh sách report

 
 
Không có em hàng nào

Các bài report

Tóm tắt tin mới