Kynu » Bang hội » Hội REPORT trung thực của KYNU

Thông tin hội

Là các bạn thành viên KYNU không phân biệt mới hay cũ nhưng có tâm, từng có những Cmt/Rp trung thực để chỉ ra được các e hàng tốt đang hoạt động tại KYNU cũng như phản ánh kịp thời e hàng lõm, tráo hàng, phục vụ kém so với giới thiệu... Qua đó tạo được niềm vui chung khi tham gia sinh hoạt tại sân chơi KYNU này  <P/S: Vì là Hội Report nên nếu các bạn nào đang là người giới thiệu e hàng sẽ không được mời tham gia nhóm này>.

Các bạn tham gia Hội khi check về có viết rp cho các e hàng, các bạn copy link bài rp vào đây để thành viên trong Hội RP cùng xem và nắm bắt thông tin, cùng nhau thảo luận góp ý nhằm nâng cao chất lượng bài rp để khi cần e hàng tôt ở các KV thì vào Hội sẽ tìm thấy dễ hơn. Mặt khác cũng có nghĩa là Hội chúng ta đã tạo được Chỉ mục theo dõi e hàng mà ko phải lục tung cái menu gái goi để tìm e hàng.
Đây cũng là lời giới thiệu mục đích và hoạt động của Hội REPORT trung thực của KYNU các bạn nhé.

Thành viên

Tóm tắt tin mới