• Mất tiêu cái bài report cũ qua những cú nhấp chuột!! Mình cẩu thả quá!! Bây giờ nội dung bài report cũ là gì cũng chả nhớ!! Haizz!! Chán ghê :(((((((((((